امروز هفدهم ماه مه سال ۲۰۲۳ روز جهانی مبارزه علیه ضدیت با جامعه +LGBTIAQ و همچنین تولد یک سالگی وبسایت رنگالری است.

در طی این یک سال، پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، خیزشی سراسری علیه رژیم خودکامه جمهوری اسلامی شکل گرفت و در این بین جامعه +LGBTIAQ نیز نقشی چشم‌گیر داشت. ما نیز افتخار همراهی با شما در طی این یک سال تاریخی را داشتیم و برای یادبود این مدت و همچنین به افتخار روز جهانی مبارزه علیه ضدیت با جامعه +LGBTIAQ شما را به دیدار نمایشگاه مجازیِ آثار هنرمندان این جامعه دعوت می‌کنم.

دیدار از این نمایشگاه مجانی است، اما با یک یادآوری؛ در حال حاضر بسیاری از عزیزان ما در زندان‌های رژیم هستند. در این بین سه فرد محبوس خانه اصفهان، یعنی مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، شش فرد بلوچ، یعنی کامبیز خروت، شعیب میربلوچزهی ریگی، نظام‌الدین حوت، منصور دهمرده، ابراهیم نارویی، منصور حوت و شش فرد عرب، یعنی علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سالم موسوی، عدنان موسوی و حبیب دریس در خطر جدی اعدام هستند، پس ما به عنوان تیم رنگالری از شما درخواست می‌کنیم تا در ازای دیدار از نمایشگاه مجازی هنرمندان جامعه‌‌ +LGBTIAQ اگر تریبونی دارید برای بازنمایی عزیزان در خطر و همچنین جامعه +LGBTIAQ استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید