موزه‌ی ناتمام


خوشی‌های پسرانه‌ی یک همجنسگرای حامله
.
آکرلیک روی مقوا – نیما نیا

دیدگاهتان را بنویسید