شعر و نقاشی: ایمان

چهره رنگین تو بوی یکرنگی می ده

ای جوکر دنیا برات قلبای سنگی می ده

درخفا گریه کن و در نما خنده بزن

رو به این دنیای مرگ ماسک یک زنده بزن!

 

 

دیدگاهتان را بنویسید