نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه ۵ فرد ترنس* را با اتهاماتی نظیر «‌ترویج ابتذال» بازداشت کردند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله همشهری (که به عنوان زیر مجموعه‌ی موسسه‌ی همشهری وابسته به شهرداری تهران است)، این افراد به سبب پوشش اختیاری در خیابان افسریه‌ی تهران، مورد مزاحمت فردِ آزارگر حجاب تحت عنوان «‌آمر به معروف» قرارگرفته‌ و سپس از خود در برابر مزاحمت آن فرد دفاع کرده‌اند، اما بنا بر ادعای همشهری، ۲۴ ساعت بعد نیروهای سپاه پاسداران این افراد را بازداشت کرده‌است.

این افراد علاوه بر بازداشت، وادار به اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ضمن پخش این اعتراف‌های اجباری، اقداماتی دیگری نیز در خلاف موازین حقوق بشری انجام داده‌اند، مانند میسجندرینگ، هویت‌زدایی و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس. به علاوه در گزارش‌های منتشر شده مشتمل بر ویدیوهای زد و خورد بین این افراد و شخص «‌آمر به معروف» لحظات ایجاد مزاحمت توسط فرد آمر (که در گزارش‌های مذکور تحت عنوان تذکر یاد شده) نشان داده نمی‌شود که نمایانگر تقطیع ویدیو برای گزارش است.

لازم به ذکر است که با وجود میسجندرینگ و هویت‌زدایی مداوم این افراد در طی گزارش، امکان انتقال آن‌ها به زندان مردان وجود دارد که این امر خلاف جنسیت آن‌ها بوده و باعث می‌شود که در معرض خطر قرار داشته باشند.

گرفتن اعتراف‌های اجباری و پخش آن در همراهی با ویدیوهای تقطیع شده از رویه‌ی معمول در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی است و به علاوه خبرهای مشتمل بر سوق‌دادن افراد ترنس* و در کل جامعه‌ی +LGBTIA به سمت مرگ، چه در داخل ایران و در چه بین پناهجویان و پناهندگان، حاکی از وضعیت نگران کننده‌ی این جامعه و به خصوص افراد ترنس* دارد.

استفاده از «‌ * » در عبارت ترنس* برای اشاره به عموم افرادی به کار می‌رود که جنسیتی متفاوت با جنسیت نسبت داده شده به آن‌ها دارند.

دیدگاهتان را بنویسید