کاری مشترک از رنگالری، کمیته قیام گیلان و برخی از فعالان مدنی شیراز و تهران

جمعی از کنشگران جامعه‌ی +LGBTQ و کنشگران مدنی، در آستانه‌ی فرا رسیدن هفدهم ماه مه مصادف با روز جهانی مبارزه با ستیز علیه جامعه‌ی +LGBTQ اقدام به پخش گسترده‌ی شبنامه‌هایی تحت عنوان «کوئیر، ترنس*، رهایی» در برخی از شهرهای ایران از جمله رشت، شیراز و تهران کرده‌اند.

بنا بر تصاویر ارسال شده، در متن این شبنامه به تاریخ سرکوب جامعه‌ی +LGBTQ در طی سالیان تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن و همچنین تداوم مقاومت و مبارزه‌ی هر روزه‌ی اعضای این جامعه، اشاره شده و ضمن آن بیان شده که اعضای این جامعه در بزنگاه‌های مهم تاریخی در کنار سایر آحاد مردم، برای آزادی و کرامت انسانی مبارزه کرده‌اند.

در بخشی از  این شبنامه آماده است: «در میانیه‌ی این خیزش سراسری، پیروزی بر استبداد و رسیدن به آزادی و برابری برای همه افراد در گروی یک انقلاب اخلاقی درون تک‌تک همه ما در کنار مبارزه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است.»

 

 

 

نویسندگان این شبنامه ضمن آنکه خواستار شکست رژیم جمهوری اسلامی شده‌اند، تأکید کرده‌اند که «ریشه‌کن» کردن مردسالاری را در گرو مبارزات مستمر با ستیز و تبعیض نظام‌مند علیه جامعه‌ی +LGBTQ می‌دانند.

در پایان این شبنامه خطاب به مردم ایران آمده است: «ما افراد جامعه‌ی +LGBTIAQ مبارزه علیه پدرسالاری و مردسالاری را از کودکی، در نخستین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده، آغاز می‌کنیم و در خیابان‌ها بر سر رژیم مستبد و ستمگر فریاد آزادی می‌زنیم، بار دیگر با صدای بلند اعلام می‌کنیم که تنها راه ریشه کن کردن ظلم علیه تمامی اقشار جامعه، یک انقلاب همه‌شمول در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فکری است. انقلابی که با شکست تمام عیار رژیم جمهوری اسلامی آغاز می‌شود.»

با آغاز خیزش سراسری در ایران پس از کشته شدن ژینا امینی در تاریخ بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۱، افراد جامعه‌ی +LGBTQ چه در داخل و چه در خارج از ایران، همگام با سایر مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرده‌اند و به علاوه برای حقوق اساسی خود نیز به پا خاسته‌اند. شکل‌گیری کمپین «موج رنگین‌کمان» مشتمل بر دیوارنویسی‌، بوسه در ملا عام و حمل پرچم‌های جامعه‌ی ترنس* و +LGBTQ، به علاوه تولید و انتشار اولین مانیفست جامعه‌ی +LGBTQ ایران و افعانستان و حضور آشکار در تجمعات از جمله فعالیت‌های این جامعه در راستای مطالبات حقوق خودشان بوده است.

اکنون نیز با فرا رسیدن روز مبارزه با ستیز علیه جامعه‌ی +LGBTQ شاهد پخش شبنامه‌‌هایی با مطالبات این جامعه در خیابان‌ها و شهرهای ایران هستیم که نوید فصل تازه‌ای از مبارزه در تاریخ جنبش +LGBTQ ایران را می‌دهد.

 

متن شبنامه:

سلام به ملت شریف ایران

نزدیک به ۷ ماه است که از انقلاب《ژن، ژیان، ئازادی》می‌گذرد و در این مدت خیابان‌ها، دیوارها، پشت‌بام‌ها و حتی فضای مجازی محلی برای فریاد فروخورده مردم علیه استبداد رژیم جمهوری اسلامی بوده است.

در میانیه این خیزش سراسری، نکته‌ای حائز اهمیت این است که پیروزی بر استبداد و رسیدن به آزادی و برابری برای همه افراد در گروی یک انقلاب اخلاقی درون تک‌تک ما در کنار مبارزه در عرصه سیاسی و اجتماعی است، چرا که خواه ناخواه اندیشه‌های ما متاثر از مردسالاری، قدیمی‌ترین نظام استعمار، است. شکست جمهوری اسلامی (که خود ارمغان مردسالاری است) و فراتر از آن، ریشه‌کن کردن مردسالاری در گروی مبارزات مستمر با تبعیض نظام‌مند علیه جامعه +LGBTQ (لزبین، گی، ترنس کوئیر و…) است. این تبعیض‌ها همانا که ریشه در مردسالاری دارند، موجب بقای مردسالاری هم می‌شوند.

سرکوب جامعه‌ +LGBTQ به درازای تاریخ مردسالاری تحت ستم بوده‌اند و طی ۴۴ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، تمامی این اشکال ستم و تبعیض در متون قانون مکتوب شده و به اجرا درآمده است. با این حال، اعضای این جامعه نه تنها از پای ننشسته‌اند، بلکه در کنار کنشگری و مبارزات بر حق خود، در تمامی بزنگاه‌های تاریخی و مبارزاتی ایران هم‌پای سایر آحاد مردم به خیابان آمده‌اند، تحت شکنجه، بازداشت و احکامی مانند اعدام قرار گرفته‌اند و عده‌ای هم ناچار به تبعید از کشور شده‌اند.

انقلاب ژن، ژیان، ئازادی، انقلاب تمامی بدن‌هایی‌ست که تا به امروز به وحشیانه‌ترین شکل ممکن تحت خشونت بوده‌اند. رهایی و تحقق کرامت انسانی ما در گرو همدیگر است و مادامی که یکی از ما رها نباشد، دیگران نیز رها نیستند.

ما افراد جامعه +LGBTIAQ مبارزه علیه پدرسالاری و مردسالاری را از کودکی، در نخستین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده، آغاز می‌کنیم و در خیابان‌ها بر سر رژیم مستبد و ستمگر فریاد آزادی می‌زنیم، بار دیگر با صدای بلند اعلام می‌کنیم که تنها راه ریشه کن کردن ظلم علیه تمامی اقشار جامعه، یک انقلاب همه‌شمول در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فکری است. انقلابی که با شکست تمام عیار رژیم جمهوری اسلامی آغاز می‌شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید